+359 887 87 87 52

Покупка на жилище с ипотека: особености

Какви са рисковете при покупка на жилище?

24.03.2023 Автор: Мирослава Петърчева

В повечето случаи има една голяма пречка при покупката на жилище — високата му цена. Сега нека разгледаме и рискът, който човек поема, като инвестира в имот.

Ипотека - защо се ползва при покупка на жилище?

Много малко хора плащат със собствени средства наведнъж цялата сума или дори на две вноски. Обикновено се прави авансово плащане, което може да бъде 10 или 20 или по-голям процент от продажната цена, а останалото се взема назаем. Като гаранция за заема кредиторът получава ипотека върху имота, обикновено платима за дълъг период от време на малки месечни вноски, покриващи както лихва, така и главница.

Определени разходи са свързани с попълването на ипотека, като такса за обслужване. В допълнение, купувачът трябва да заплати други такси — комисионната на агента по недвижими имоти и други относително малки такси, като например застраховка на собственост, разходите за записване на акта и такси за оценка.

Собственост при ипотека.

След извършване на авансовата вноска и подписване на ипотеката, правото на собственост се прехвърля на купувача, но при условие, че прехвърлянето се анулира, ако плащанията не бъдат изпълнени. В този случай заемодателят може да получи право на собственост чрез съдебни действия (възбрана). Накратко, само когато ипотеката е изцяло изплатена, купувачът напълно притежава жилището си.

Следователно е важно вноските по ипотеката да вървят навреме и да може да се изплати тя в срок. Важно е да се знаят всички клаузи по договора с ипотеката, за да може да не се появяват проблеми.

Всяка покупка на жилище естествено е свързана с определени рискове.

Докато човек е в състояние да плаща редовно ипотечните плащания, всичко е наред. Но ако плащанията не могат да бъдат извършени, човек трябва да се изправи пред възможността за възбрана и загуба на цялата инвестиция. Не бива да се забравя, че банките в България предлагат различни лихвени проценти по ипотечни заеми и трябва да се търси най-изгодният вариант като се проследят и условията по договора.

Най-нови статии