+359 887 87 87 52

Оценка на имот

Кои сме ние

  • Оценител с над 15-годишен стаж с развита мрежа в цялата страна.
  • Повече от 90 оценители в над 40 населени места.
  • Оценителска услуга с пълно национално покритие

Услугите, които предлагаме

  • Ние изготвяме професионални и независими експертни оценки, прилагайки най -добрите оценителски практики.
  • Изготвяме оценката на недвижим имот, която представлява становище относно стойността му в съответствие с приложимия стандарт към дадена дата, за дадена цел и  с отчитане на индивидуалните му характеристики.
  • Определяме стойността на земеделски земи, съобразно нейните характеристики като категория, местоположение, ограничения в земеползване, както и състоянието на пазара. 
  • Изготвяне на бизнес оценки, което включва:
  • определяне стойността на търговско предприятие
  • определяне стойността на дялове или акции от капитала
  • определяне стойността на вземания.

 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.