+359 887 87 87 52

Оценка на активи

Кои сме ние

 • Оценители с над 20-годишен стаж с развита мрежа от партньори в цялата страна и пълно национално покритие.
 • Извършваме оценителска услуга с пълно покритие от правоспособности за оценка на различни активи.

Услугите, които предлагаме

 • Извършваме професионални и независими експертни оценки, прилагайки най - добрите оценителски практики.
 • Изготвяме оценката на недвижим имот, която представлява становище относно стойността му в съответствие с приложимия стандарт към дадена дата, за дадена цел и с отчитане на индивидуалните му характеристики.
 • Определяме стойността на земеделски земи, съобразно техните характеристики като категория, местоположение, ограничения в земеползване, както и състоянието на пазара. 
 • Бизнес оценки:
 • определяне стойността на търговско предприятие;
 • определяне стойността на дялове или акции от капитала;
 • определяне стойността на вземания;
 • оценки за банково кредитиране;
 • оценка на машини и съоръжения, която представлява становище относно стойността им в съответствие с приложимия стандарт към дадена дата, за дадена цел и с отчитане на индивидуалните характеристики на актива.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.