+359 887 87 87 52

Рискове при ипотечни кредити

Рискове при ипотечни кредити - какво трябва да знаете, за да не попадате в тяхната клопка?

18.04.2024 Автор: Мирослава Петърчева

Покупката на жилище е голяма стъпка, но парите невинаги достигат - съществуват ли реални рискове при ипотечни кредити?

В България се отчита още от миналата година ръст при ипотечните кредити, което се дължи на добрите банкови условия, от една страна, както и на желанието на хората да вложат наличните спестявания в недвижим имот поради инфлацията, от друга страна. Но се налага поради недостиг на лични средства да се прибегне към ипотека на дома.

Какво прави една ипотека рискова?

Ипотечните кредити са по-рискови, когато имат условия, които дават по-трудно гаранции и за кредитора, и за кредитополучателя, че ще бъдат изплатени.

Липсата на месечни плащания е най-честият начин, по който кредитополучателите не изплащат ипотечния заем. Причината може да е намалял доход или пък видът на ипотеката позволява увеличаване на лихвения процент или месечното плащане, което кредитополучателят не може да си позволи.

Тук говорим, че съществува риск от загуба на работата или тежък здравословен проблем.  Следователно е налице своевременно неплащане на задълженията. Този риск е свързан с икономическата и финансова нестабилност на пазара в страната ни.

По принцип този вид риск би следвало да е минимизиран от банката вече при начален етап на регистрация на кредит чрез установяване на различни ограничения при оценяване потенциална платежоспособност на кредитополучателя. Налице е и застраховка на ипотечния кредит, която също е добра гаранция.

Но все пак трябва да отбележим, че ипотеката е за доста дълъг срок от време и това може да доведе до някои неочаквани изненади, които не са приятни. Например един развод поражда правни основания относно изплащане на ипотеката. Или пък се налага да се продаде жилището с ипотека, което никак не е лесно.

Следва да отбележим, че с годините може да има увеличение на вноските поради променени проценти от страна на банката. Тоест кредитополучателят е изправен пред увеличение на плащанията.

Рискове при ипотечни кредити - какво е високорискова ипотека?

Съществуват и високорисковите ипотеки, които са насочени към купувачи на жилища с лоша кредитна история. При високорисковата ипотека заемодателите ще одобрят кредитополучатели за ипотека, която обикновено има по-висок лихвен процент, за да компенсира допълнителния риск.

Високорискови клиенти са тези, които не отговарят на критериите, които традиционно кредиторът, тоест банката, изисква от своите кредитополучатели. Те може да имат лоша кредитна история или по друг начин да не могат да докажат, че са типът кредитополучател, на когото заемодателят може да се довери, че няма да просрочи изплащането.

Най-важното!

Финансистите дават следните съвети преди подписването на ипотечен кредит:

  • проучете банките
  • съветвайте се с юристи и брокери
  • четете какво пише в договорите преди да сложите подписа си.

Често пъти кредитополучателят се предоверява на банката и после разбира, че условията на ипотеката могат да се променят във времето.

Информираността е ключова при покупка на жилище с ипотечен кредит!

Най-нови статии